+98-21-88310370-5
Prohibition of games

Prohibition of games

Description

با توجه به نیاز مرجع قضایی جهت اشراف به محتوای بازی­های غیرمجاز جمع­آوری شده از سطح فروشگاه­های عرضه محصولات فرهنگی (بازی­های رایانه­ای) به منظور صدور رأی بازدارنده و با توجه به تعاملات صورت گرفته با دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران (ارشاد) از تاریخ 07/12/2015 بازبینی بازی­های غیرمجاز جمع­آوری شده در ستاد مبارزه با بازی­های غیرمجاز رایانه­ای آغاز گردید.